Open Permanent MRI

Hitachi MRI AIRIS Vento

Hitachi MRI APERTO Lucent